پاورپوینت لوردوز یا گودی کمر

پاورپوینت لوردوز یا گودی کمر

پاورپوینت لوردوز یا گودی کمر

 

پاورپوینت لوردوز یا گودی کمر

 

29اسلایدهمراه باتصویر

 

تعریف

افزایش انحنای طبیعی ستون فقرات در ناحیه کمری

 خمیدگی غیرطبیعی ستون فقرات، که همراه با قوسی به جلو می باشد

 

 

 نامهای دیگر :

 sway back

hollow back

saddle back

 

   : علل

 علل اصلی لوردوزیس ناشناخته است. اگرچه ممکن است با موارد زیرمرتبط باشد :

 

poor posture

Congenital problem in vertebra

neuromuscular problems

back surgery

hip problem

 

Obesity

افراد چاق بدلیل افزایش وزن برای حفظ تعادل به عقب خم می شوند. این باعث تاثیر منفی به ساختار بدنی می شود